LØV sangerne

Børnekoret starter op igen efter ferien torsdag d.18.august, og der øves torsdage kl.15.15-16.15 i Konfirmandstuen i Laurbjerg. Birgitte Østergaard Pedersen og Martin N.Hansen står for koret, som er et tilbud for 2.-6.klasse. Hvis du vil vide mere kan du kontakte Birgitte på 61777653 eller Martin på 61770578.

 

Fra oktober 2014 indledtes et samarbejde med Haurum, Granslev, Sall og Houlbjerg sogne om børnekor. Koret sydfra slutter sig til LØV Sangerne i Laurbjerg. Det bredere samarbejde giver større muligheder og chancen for en bredere vifte af tilbud på landet, hvor sognene er små.